Kvalita

Aktívna účasť na riadení a kontrole kvality je základnou povinnosťou každého člena tímu.

Precíznosť v plnení požiadavok klienta a presnosť poskytovaných informácií je samozrejmosťou pre každého z nás. Vyškolený a profesionálny tím využíva moderné technologické zázemie štyroch tlačiarní, ktoré svojim rozmiestnením veľmi dobre vyhovujú potrebám európskeho trhu.

Staráme sa o klientov vo viac ako 20 európskych krajinách. Cieľom managementu a celého výrobného tímu je spokojnosť našich klientov.

Viac o nás