Eclipse, spol s r.o.

Lamačská cesta 8
81 104 Bratislava
 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 6676/B
 
IČO: 31368786, DIČ: SK2020296586
 
Telefón: +421 254416163
E-mail: bratislava@eclipse-print.com
 
Bankové spojenie:
Citibank Europe plc 2112080008/8130

Predseda predstavenstva: Alena Netušilová