13541 787 × 840 cm

  • Všeobecné
    Šírka 787 cm
    Výška 840 cm
    Hmotnosť 55,531 kg
    Obvyklé dodanie v 25 dni

Dopyt