14707 megaboard z banneroviny 497 × 372 cm

  • Všeobecné
    Šírka 497 cm
    Výška 372 cm
    Hmotnosť 8,855 kg
    Obvyklé dodanie v 4 dni

Dopyt