15229 2410 × 685 cm

  • Všeobecné
    Šírka 2410 cm
    Výška 685 cm
    Hmotnosť 78,731 kg
    Obvyklé dodanie v 3 dni

Dopyt