Eclipse v novej výrobnej hale

9. 2. 2018

Eclipse presťahoval svoju výrobu v priebehu roka 2017 do novej výrobnej haly v Prahe v Uhřívněvsi z Prahy 3, kde spoločnosť pôsobila viac ako 20 rokov. K pôvodným strojom pribudli mnohé nové technológie - zvlňovací stroj na výrobu vlnitej lepenky, nový ofsetový stroj ManRoland s disperznou lakovacou sekciou vo formáte 185x130 cm, rýchlejšia automatická kašírovacia linka, boxmaker, tlačový stroj pre potlač textílií Durst Rhotex ai.

Nová výrobná hala s viac ako 20000 m2 umožňuje naplno využiť kapacitu pôvodných aj nových technológií a výrazne urýchľuje celý výrobný proces. Nemalé urýchlenie a úsporu nákladov prináša aj optimálne usporiadanie logistiky, ktorá odbavuje denne desiatky kamiónov a dodávok s hotovými zakázkami a materiálom. Spoločnosť je prirpavená realizovať v krátkom čase a s ešte väčšou efektivitou narastajúci počet objednávok na stojany na tovar z vlnitej lepenky, rozmanité veľkoplošné dekorácie, samolepiace fólie, textilné produkty a mnoho ďalších tlačových produktov. Vďaka vlastnej výrobe vlnitej lepenky v mieste výroby a bez nutnosti drahej a časovo náročnej  prepravy ponúkame svojim zákazníkom bezkonkurenčné termíny a ceny.

Ďakujeme všetkým našim klientom za prejavenú dôveru a tešíme sa na príležitosť ponúknuť Vám v roku 2018 ešte lepšie ceny, termíny a kvalitu.

Viac noviniek